รหัสสินค้า : SZ1SA4017-05-01
ผู้ผลิต : Alcatel
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us