รหัสสินค้า : SW50N06
ผู้ผลิต : SAMWIN
ประเภท : MOSFET

Contact us