รหัสสินค้า : SW25CXC11C
ผู้ผลิต : Westcode Semiconductors
ประเภท : Diode

Contact us