รหัสสินค้า : SW12CXC400
ผู้ผลิต : Westcode Semiconductors
ประเภท : Diode

Contact us