รหัสสินค้า : SUP85N10-10
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : MOSFET

Contact us