รหัสสินค้า : SUB65P06-20
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : MOSFET

Contact us