รหัสสินค้า : STW9NB90
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : MOSFET

Contact us