รหัสสินค้า : STW9NB80
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : MOSFET

Contact us