รหัสสินค้า : STV5730A-1
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us