รหัสสินค้า : STU312D
ผู้ผลิต : SamHop Microelectronics
ประเภท : Transistor

Contact us