รหัสสินค้า : STTH8L06FP
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Diode

Contact us