รหัสสินค้า : STTH20R04W
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Diode

Contact us