รหัสสินค้า : STTH200L06TV1
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Diode

Contact us