รหัสสินค้า : STTH20003TV1
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Diode

Contact us