รหัสสินค้า : STTA6006TV1
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Diode

Contact us