รหัสสินค้า : STTA1206D
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Diode

Contact us