รหัสสินค้า :1DI300ZP-120-02
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1DI300ZP-120-02 Fuji Electric

Contact us