รหัสสินค้า : 1DI300ZP-120-02
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

Contact us