รหัสสินค้า :61MA60
ผู้ผลิต :NIEC
ประเภท : Rectifier Diode

61MA60 NIEC

Contact us