รหัสสินค้า :60MT160K
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

60MT160K International Rectifier

Contact us