รหัสสินค้า :60APU04
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode

60APU04 International Rectifier

Contact us