รหัสสินค้า :59RC80
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR

59RC80 International Rectifier

Contact us