รหัสสินค้า :1DI300ZN-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1DI300ZN-120 Fuji Electric

Contact us