รหัสสินค้า :53MT160KB
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

53MT160KB International Rectifier

Contact us