รหัสสินค้า :50RIA20
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR

50RIA20 International Rectifier

Contact us