รหัสสินค้า :50RIA120
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : SCR

50RIA120 Vishay Semiconductor

Contact us