รหัสสินค้า :50Q6P43
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

50Q6P43 Toshiba

Contact us