รหัสสินค้า :503PAB200
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR

503PAB200 International Rectifier

Contact us