รหัสสินค้า : 503PAB200
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : SCR

Contact us