รหัสสินค้า :4R3TI60Y-080
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Diode/SCR Module

4R3TI60Y-080 Fuji Electric

Contact us