รหัสสินค้า : 4R3TI20Y-080
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Diode/SCR Module

Contact us