รหัสสินค้า : 1DI300Z-120
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

Contact us