รหัสสินค้า :1DI300Z-100
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1DI300Z-100 Fuji Electric

Contact us