รหัสสินค้า :45MT160P
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

45MT160P International Rectifier

Contact us