รหัสสินค้า : 45MT160P
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : Diode Module

Contact us