รหัสสินค้า :40HF160
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

40HF160 Vishay Semiconductor

Contact us