รหัสสินค้า :40HF120
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

40HF120 Vishay Semiconductor

Contact us