รหัสสินค้า :40EPS08
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode

40EPS08 International Rectifier

Contact us