รหัสสินค้า :408RP60
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR

408RP60 International Rectifier

Contact us