รหัสสินค้า : 408RP60
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : SCR

Contact us