รหัสสินค้า :403CNQ100
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

403CNQ100 International Rectifier

Contact us