รหัสสินค้า : 403CNQ100
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : Diode Module

Contact us