รหัสสินค้า : 400CNQ045
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : Diode Module

Contact us