รหัสสินค้า :400CNQ045
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode Module

400CNQ045 International Rectifier

Contact us