รหัสสินค้า :3R3TI30E-080
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Diode/SCR Module

3R3TI30E-080 Fuji Electric

Contact us