รหัสสินค้า : 3R3TI30E-080
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Diode/SCR Module

Contact us