รหัสสินค้า : 3P6M
ผู้ผลิต : NEC
ประเภท : SCR

Contact us