รหัสสินค้า :3P6M
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : SCR

3P6M NEC

Contact us