รหัสสินค้า :36MT60
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

36MT60 Vishay Semiconductor

Contact us