รหัสสินค้า :36MT160
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

36MT160 International Rectifier

Contact us