รหัสสินค้า :36MT140
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

36MT140 Vishay Semiconductor

Contact us