รหัสสินค้า : 36MT120
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us