รหัสสินค้า :36MT120
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

36MT120 Vishay Semiconductor

Contact us