รหัสสินค้า :36MT100
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

36MT100 Vishay Semiconductor

Contact us