รหัสสินค้า :36MB40A
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

36MB40A Vishay Semiconductor

Contact us