รหัสสินค้า :36MB160A
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

36MB160A Vishay Semiconductor

Contact us