รหัสสินค้า :36MB120A
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

36MB120A Vishay Semiconductor

Contact us