รหัสสินค้า : 36MB120A
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us