รหัสสินค้า :36MB100A
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

36MB100A Vishay Semiconductor

Contact us