รหัสสินค้า : 1DI200ZN-120
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

Contact us